Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Biłgoraj Blog

Oferta Poradni – Terapia EEG Biofeedback

Jedną z nowoczesnych metod stosowanych w terapii jest metoda EEG Biofeedback. EEG-Biofeedback jest nowoczesną, naukową metodą zwiększania efektywności pracy mózgu opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Terapia EEG Biofeedback umożliwia trening mózgu w celu poprawienia...

Oferta Poradni – Praca z uczniem zdolnym

Diagnoza psychopedagogiczna możliwości rozwojowych uczniów   Ocena ogólnego rozwoju intelektualnego oraz posiadanych zdolności i umiejętności Ustalenie optymalnych form pomocy uczniom uzdolnionym Kwalifikowanie uczniów do indywidualnego toku lub programu nauki Porady dla rodziców Konsultacje dla...

Oferta Poradni – Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Pomoc młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych  Badanie zainteresowań i preferencji zawodowych Udzielanie   indywidualnych   porad   na   podstawie przeprowadzonych badań – pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, kierunku studiów oraz w podejmowaniu decyzji zawodowych Pomoc w planowaniu...

Oferta Poradni – Terapia psychologiczna i psychoprofilaktyka

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA  Spotkania indywidualne  Dla dzieci i młodzieży, które przeżywają trudności w domu, szkole, grupie rówieśniczej Dla rodziców, którzy chcą poznać przyczyny powstawania problemów wychowawczych i zaburzeń emocjonalnych Spotkania rodzinne  Dla rodzin, które chcą...