Dokumenty do pobrania

Poniżej publikujemy wzory dokumentów do pobrania (tj. wniosek, oświadczenie, skierowanie), które obecnie obowiązują w naszej poradni. Mogą Państwo taki dokument pobrać, wydrukować, wypełnić i przynieść do poradni, zamiast wypełniać na miejscu.

 


Wnioski


 • Wniosek o wydanie opinii

/ 19 KB, DOC /

pobierz

 • Wniosek o wydanie opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

/ 18 KB, DOCX /

pobierz

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

/ 17 KB, DOCX /

pobierz

 • Wniosek o wydanie orzeczenia
  o potrzebie indywidualnego nauczania

/ 17 KB, DOCX /

pobierz

 • Wniosek o wydanie orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego

/ 18 KB, DOCX /

pobierz

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych

/ 17 KB, DOCX /

pobierz

 • Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy

/ 19 KB, DOCX /

pobierz


Zaświadczenia


 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia
  dla potrzeb zespołu orzekającego

/ 20 KB, DOCX /

pobierz


Skierowania


 • Skierowanie na badanie specjalistyczne
  do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  ucznia z trudnościami w pisaniu

/ 21 KB, DOCX /

pobierz