Słownik wyrazów ratujących życie

Słownik wyrazów ratujących życie1 min czytania

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją pt. „Słownik wyrazów ratujących życie” pod redakcją dr Michała Palucha z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która powstała w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Uczniów i Nauczycieli przy udziale i zaangażowaniu lubelskich poradni. 

Publikacja ta stanowi istotny wkład w szerzenie pokoju i rozwoju ogólnoludzkiego. Porusza zagadnienia takie jak: siła słowa w walce o życie, moralność oraz prezentuje trudne realia wojny. Przedstawia obrazy codzienności w świecie ogarniętym przez śmierć; w świecie, który ukazuje wartość honoru poprzez przykłady codzienności.

Słowik przedstawia drogę przezwyciężenia traumy, wartość kultury słowa i dziedzictwa kulturowego, wychodzenia poza swoje ograniczenia i zanurzenia się w tradycji własnego narodu. Ta publikacja stanowi również zbiór pojęć, które otwierają na pełniejsze zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości.

Znajdują się w niej takie hasła jak: ratunek, potrzeba wiary, przebaczenie i pojednanie. Całość wzbogacona jest obszernymi aneksami i materiałami graficznymi.

„Słownik wyrazów ratujących życie” dostępny jest do nieodpłatnego pobrania tutaj: