O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju jest publiczną placówką oświatową, udzielającą wszechstronnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodoznawczej. Poradnia funkcjonuje od 1969 roku. Terenem działania poradni jest powiat biłgorajski, czyli miasto i gmina Biłgoraj oraz gminy: Aleksandrów, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin.

Dyrektorem poradni jest Szczepan Łubiarz. Organem prowadzącym poradnię jest Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom (opiekunom prawnym), nauczycielom oraz wychowawcom z przedszkoli, szkół i placówek, które mają siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego. Pomoc poradni kierowana jest również do dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli i szkół oraz ich rodziców, zamieszkujących na terenie powiatu biłgorajskiego.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne, nie wymaga skierowania i odbywa się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka lub pełnoletniego ucznia.

Profesjonalną pomoc zapewniają specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci. Główne obszary działalności poradni to diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, terapia indywidualna, rodzinna i grupowa, profilaktyka i psychoedukacja, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Pracownicy poradni dysponują sprzętem i specjalistycznym oprogramowaniem do prowadzenia diagnozy i terapii (cyfrowe korektory mowy, platforma do badania zmysłów, EEG Biofeedback, pomoce i sprzęt do terapii integracji sensorycznej S-I) oraz nowoczesnymi pomocami do zajęć indywidualnych i grupowych. Budynek poradni posiada dogodną lokalizację i dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.