Dokumenty do pobrania

Poniżej publikujemy wzory dokumentów do pobrania (tj. wniosek, oświadczenie, skierowanie), które obecnie obowiązują w naszej poradni. Mogą Państwo taki dokument pobrać, wydrukować, wypełnić i przynieść do poradni, zamiast wypełniać na miejscu.

Aktualizacja dokumentów na rok 2019/2020 (śr, 30-10-2019)

Wzory druków do wypełnienia

(kliknij aby pobrać)

Opinie

Opinia nauczyciela, specjalisty – zindywidualizowana ścieżka

Opinia o sytuacji ucznia/dziecka wydana dla potrzeb Zespołu Orzekającego

Skierowania

Skierowanie na badanie specjalistyczne

Wnioski

Wniosek – zgłoszenie do poradni

Wniosek do Zespołu Orzekającego

Wniosek – Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Wniosek – Projekt “Za życiem”

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy

Wniosek rodzica o przeprowadzenie Sondażu Logopedycznego

Wniosek rodzica o przeprowadzenie Przesiewowego Badania Słuchu

Wniosek o przekazanie indywidualnej teczki

Zaświadczenia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego

Zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka