Dokumenty do pobrania

Poniżej publikujemy wzory dokumentów do pobrania (tj. wniosek, oświadczenie, skierowanie), które obecnie obowiązują w naszej poradni. Mogą Państwo taki dokument pobrać, wydrukować, wypełnić i przynieść do poradni, zamiast wypełniać na miejscu.

Aktualizacja dokumentów na rok 2020/2021 (czwartek, 08-04-2021r.)

Wzory druków do wypełnienia (format PDF)

(kliknij aby pobrać)


Opinie

1. Opinia nauczyciela, specjalisty – zindywidualizowana ścieżka

2. Opinia o sytuacji ucznia/dziecka wydana dla potrzeb Zespołu Orzekającego


Skierowania

1. Skierowanie na badanie specjalistyczne


Wnioski

1. Wniosek – zgłoszenie do poradni

2. Wniosek do Zespołu Orzekającego

3. Wniosek – Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

4. Wniosek – Projekt “Za życiem”

5. Wniosek o wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

6. Wniosek o wydanie opinii

7. Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy

8. Wniosek rodzica o przeprowadzenie Sondażu Logopedycznego

9. Wniosek rodzica o przeprowadzenie Przesiewowego Badania Słuchu

10. Wniosek o przekazanie indywidualnej teczki


Zaświadczenia

1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego

2. Zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka