Dokumenty do pobrania

Poniżej publikujemy wzory dokumentów do pobrania (tj. wniosek, oświadczenie, skierowanie), które obecnie obowiązują w naszej poradni. Mogą Państwo taki dokument pobrać, wydrukować, wypełnić i przynieść do poradni, zamiast wypełniać na miejscu.

* Ostatnia aktualizacja dokumentów na rok 2023/2024 (czwartek, 10-11-2023r.)

Wzory druków do wypełnienia (format DOCX, PDF)

(kliknij link druku aby pobrać) 

* w przeglądarce chrome – może być potrzeba kliknięcia – potwierdzić komunikat – “Zachowaj”
> na ikonie > Pobrane pliki – czyli “Najnowsza historia pobierania” .


Opinie

1. Opinia nauczyciela, specjalisty – zindywidualizowana ścieżka

2. Opinia o sytuacji ucznia/dziecka wydana dla potrzeb Zespołu Orzekającego


Skierowania

1. Skierowanie na badanie specjalistyczne


Wnioski

1. Wniosek – zgłoszenie do poradni

2. Wniosek do Zespołu Orzekającego

3. Wniosek – Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

4. Wniosek – Projekt “Za życiem”

5. Wniosek o wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

6. Wniosek o wydanie opinii

7. Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy

8. Wniosek rodzica o przeprowadzenie Sondażu Logopedycznego

9. Wniosek rodzica o przeprowadzenie Przesiewowego Badania Słuchu

10. Wniosek o przekazanie indywidualnej teczki

11. Wniosek o prowadzenie zajęć

12. Wniosek o wydanie kopii dokumentu


Zaświadczenia

1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego

2. Zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka