Dokumenty do pobrania

Poniżej publikujemy wzory dokumentów do pobrania (tj. wniosek, oświadczenie, skierowanie), które obecnie obowiązują w naszej poradni. Mogą Państwo taki dokument pobrać, wydrukować, wypełnić i przynieść do poradni, zamiast wypełniać na miejscu.

Aktualizacja dokumentów na rok 2022/2023 (czwartek, 08-12-2022r.)

Wzory druków do wypełnienia (format DOCX, PDF)

(kliknij aby pobrać)


Opinie

1. Opinia nauczyciela, specjalisty – zindywidualizowana ścieżka

2. Opinia o sytuacji ucznia/dziecka wydana dla potrzeb Zespołu Orzekającego


Skierowania

1. Skierowanie na badanie specjalistyczne


Wnioski

1. Wniosek – zgłoszenie do poradni (nowy)

2. Wniosek do Zespołu Orzekającego (nowy)

3. Wniosek – Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (nowy)

4. Wniosek – Projekt “Za życiem” (nowy)

5. Wniosek o wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (nowy)

6. Wniosek o wydanie opinii (nowy)

7. Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy (nowy)

8. Wniosek rodzica o przeprowadzenie Sondażu Logopedycznego (nowy)

9. Wniosek rodzica o przeprowadzenie Przesiewowego Badania Słuchu (nowy)

10. Wniosek o przekazanie indywidualnej teczki

11. Wniosek o prowadzenie zajęć (nowy)

12. Wniosek o wydanie kopii dokumentu (nowy)

 


Zaświadczenia

1. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego

2. Zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka