Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.ppp.lbl.pl Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej ppp.lbl.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej ppp.lbl.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj

Data publikacji strony internetowej: 04.04.2017
Strona aktualizowana jest: na bieżąco.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące udogodnienia:

W prawym górnym rogu umieściliśmy przycisk ułatwiający przeglądanie naszej strony. Ułatwienia obejmują:

 • powiększanie tekstu,

 • zmniejszanie tekstu,

 • skala szarości,

 • wysoki kontrast,

 • negatywny kontrast,

 • jasne tło,

 • podświetlane linki,

 • czytelna czcionka,

 • resetowanie wyglądu strony.

Wyłączenia:

 • nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury;

 • brak dostępności języka migowego;

 

Dokładamy wszelkich starań aby pliki opublikowane na stronie były w pełni dostępne cyfrowo.

 

Oprogramowanie związane z dostępnością

 • NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Wlaź

 • email: awlaz@ppp.lbl.pl

 • telefon: 846861066

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strony internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Poradni znajduje się pod adresem: ul. T. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne do budynku poprzedzone jest jednostopniowym schodem, natomiast drugie wejście jest pozbawione barier architektonicznych, posiada podjazd przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zabezpieczony barierkami.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Na każdym piętrze jest toaleta, w tym jedna na parterze dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego w godzinach pracy poradni, po wcześniejszym ustaleniu.

 

 

 

Raport o stanie dostępności GUS 26.03.2021: ZOBACZ