Tag: Słownik wyrazów ratujących życie

Słownik wyrazów ratujących życie

Słownik wyrazów ratujących życie

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją pt. „Słownik wyrazów ratujących życie” pod redakcją dr Michała Palucha z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która powstała w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Uczniów i Nauczycieli przy udziale i zaangażowaniu lubelskich poradni.