SPOTKANIE DYREKTORÓW PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2023

Spotkanie Dyrektorów Publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Województwa Lubelskiego1 min czytania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju, w ramach zaplanowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie wspomagania pracy dyrektorów poradni, zorganizowała ich spotkanie w dniu 02.06.2023 roku.

Wsparcie, będące jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, poprowadził z-ca dyrektora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Pan Seweryn Gąbka. W spotkaniu wzięło udział 25 dyrektorów publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa lubelskiego.

Tematyka spotkania dotyczyła dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia z depresją, spraw związanych z orzecznictwem i dokumentacją placówki oraz innych zagadnień związanych ze specyfiką pracy poradni.

Dziękuję Panu Sewerynowi Gąbka za merytoryczne wsparcie, a wszystkim koleżankom i kolegom za efektywną wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu poradnictwa i zarządzania.

SPOTKANIE DYREKTORÓW PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SPOTKANIE DYREKTORÓW PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Szczepan Łubiarz
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Biłgoraju