Informator Oświatowy na rok szkolny 2023/2024, Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju

Informator Oświatowy na rok szkolny 2023/20241 min czytania

Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych powiatu biłgorajskiego

Zachęcamy do korzystania z Informatora Oświatowego na rok szkolny 2023/2024, opracowanego i wydanego przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Dla ósmoklasisty jest to bardzo cenny zbiór rzetelnej wiedzy, niezbędnej do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych. Zgromadzenie w jednej publikacji, uporządkowanych informacji dotyczących kierunków kształcenia zawodowego i profili kształcenia ogólnokształcącego oraz ogólnej oferty poszczególnych szkół powiatu biłgorajskiego, stanowi duże ułatwienie.

Do młodzieży, dzieci, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców adresowana jest również przedstawiona w Informatorze oferta tutejszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju.

Informator w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania tutaj:  https://wwww.bilgorajski.pl/images/aktualnosci2023/informatoroswiatowy2023.pdf