Tydzień wyboru drogi kształcenia

„Tydzień wyboru drogi kształcenia”1 min czytania

W ramach akcji „Zawodowy strzał w 10!” Lubelskie Kuratorium Oświaty po raz kolejny oferuje przyszłym absolwentom szkół podstawowych działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień wyboru drogi kształcenia”.

W ramach tej akcji uczniowie i ich rodzice mają możliwość telefonicznego kontaktowania się z doradcami zawodowymi, którzy w określonych godzinach dyżurują pod wskazanymi poniżej numerami telefonów. Rodzice i uczniowie mogą porozmawiać z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie, a także upewnić się w dokonanych już wyborach.

W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół.
W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej znajdującej się w rejonie szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Sieć wsparcia funkcjonuje przez tydzień – od 18 do 22 marca 2024 r., w godzinach od 14.00 do 18.00. Numery telefonów, przy których dyżurują doradcy zawodowi:

1)    509 731 851
2)    500 303 388
3)    790 613 667
4)    662 786 488
5)    668 356 436
6)    880 052 509.

Zainteresowani mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół ponadpodstawowych, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2024/2025:
kuratorium.lublin.pl/informator.php

W czasie funkcjonowania sieci wsparcia z doradcami zawodowymi pracującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju rodzice i uczniowie mogą kontaktować się dzwoniąc pod numer tel.:797 433 796.