Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń, sieć współpracy

Zwiększanie kreatywności w pracy z klasą. Warsztaty dla nauczycieli.1 min czytania

Zapraszamy nauczycieli na nowe warsztaty, których celem jest większa kreatywność pracy z klasą. Efektem naszego spotkania będzie:

  • uporządkowanie  wiedzy na temat kreatywności,
  • poznanie od praktycznej strony technik i metod rozwijania kreatywnego myślenia, którymi można wzbogacić swoją lekcję, uczynić pracę z klasą ciekawszą i bardziej atrakcyjną,
  • podjęcie próby przełamania własnych ograniczeń i stereotypów związanych z “byciem kreatywnym”,
  • znalezienie odpowiedzi na pytania: czy każdy może być kreatywny i czy kreatywności można się nauczyć?,
  •  przeprowadzenie ćwiczeń w  generowaniu wartościowych i kreatywnych pomysłów do wykorzystania  nie tylko w pracy z klasą, ale też w praktyce szkolnej (np. rozwiązywanie różnorodnych szkolnych problemów, tworzenie innowacji pedagogicznych).

Czas trwania: 3 godz. Prowadzący – mgr Monika Szczerba, psycholog. Warsztaty mogą być zorganizowane na terenie szkoły.

Program szkolenia jest zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/21 :

    • wdrażanie podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności  i kreatywności uczniów,
    • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem poradni (84 686 10 66).