komunikat Poradnia - informacje

INFORMACJA DLA KLIENTÓW PORADNI1 min czytania

Informujemy, iż od dnia 1 września 2020  roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju będzie kontynuowała pracę w systemie stacjonarnym. W celu zapewnienia Państwu profesjonalnej pomocy w warunkach uwzględniających aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz naszym pracownikom wszelkie działania prowadzone w naszej placówce będą przebiegały zgodnie z zachowaniem standardów i procedur wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia.

 

Nowy rok szkolny

Od początku roku szkolnego 2020/2021 w poradni będą kontynuowane wszystkie dotychczas dostępne w ofercie formy pomocy dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców (diagnoza, terapia, konsultacje, porady oraz zajęcia grupowe na terenie poradni i szkół). Zgłoszenie na diagnozę, konsultację i zajęcia terapeutyczne odbywa się przez:

  • telefon (84 686-10-66),

  • pocztę elektroniczną (pppbil@poczta.fm),

  • pocztę tradycyjną (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju,
    ul. T. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraju),

  • skrzynkę pocztową umieszczoną w holu budynku na parterze poradni,

  • osobiście w sekretariacie poradni na parterze budynku.

Podczas wizyty w poradni klienci poradni powinni stosować się do wytycznych i rekomendacji zawartych Wewnętrznych procedurach mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stacjonarnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju podczas stanu epidemii

Przed planowaną wizytą prosimy o  zapoznanie się z nimi.

Szczepan Łubiarz
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju