warsztaty dla nauczycieli

Innowacja pedagogiczna w praktyce szkolnej. Warsztaty dla nauczycieli.1 min czytania

     Celem warsztatów szkoleniowych jest przybliżenie zasad tworzenia innowacji oraz wypracowanie ram dla własnej innowacji pedagogicznej z matematyki, która będzie możliwa do zrealizowania w szkole.  Podczas moderowanego spotkania nauczyciele, wykorzystując techniki  myślenia kreatywnego, uczą się tworzenia innowacji, budują zarówno ogólne ramy, jak też tworzą konkretne ćwiczenia i zadania wypełniające program innowacji.

       Pomimo, iż w trakcie spotkania będziemy tworzyć program  innowacji z matematyki, wszystkie poznane zasady oraz wiele z poznanych  ćwiczeń można zaadaptować również do tworzenia innowacji z innych przedmiotów.

       Realizując założenie o spójności systemu dydaktycznego, stworzona zostanie innowacja wykorzystująca korelacje międzyprzedmiotowe. Dzięki temu projekt umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji kluczowych (m.in. kreatywności, porozumiewania się, współpracy, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, ekspresji kulturalnej), a nauczycielom da możliwość kreatywnej współpracy oraz wzajemnego wspierania się podczas realizacji projektu.

       Innowacja, która powstanie, będzie miała na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia poprzez rozwijanie świadomego  i krytycznego korzystania z osiągnięć nauk matematycznych oraz  podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów. Cel ten zostanie osiągnięty również  poprzez ukazanie atrakcyjności matematyki, wskazanie jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym, jak też poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod uczenia się i kreatywnego myślenia.

       Proponowane szkolenie jest m.in. efektem doświadczeń w pracy nauczycieli należących do ogólnopolskiej grupy Bliżej matematyki oraz Kreatywni, digitalni – nauczyciele z pasją. Jest to grupa osób poszukujących nowatorskich  rozwiązań dla edukacji, szczególnie w zakresie matematyki.

Prowadzący szkolenie – Monika Szczerba, psycholog

Czas spotkania – około 2,5 godziny