Warsztaty dla rodziców i nauczycieli

Zajęcia dla rodziców i nauczycieli realizowane w poradni:

  1. Zajęcia „Szkoły dla rodziców”. Celem zajęć jest nauczenie rodziców/wychowawców praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi, rozwijanie ich kompetencji wychowawczych i społecznych. Zajęcia realizowane są w formie warsztatów w grupie do kilkunastu osób.
  2. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców  i wychowawców dzieci ze zdiagnozowanym ADHD.
  3. Zajęcia w formie warsztatów dla rodziców z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy „Mamo, tato, już wiem, jak to powiedzieć!”
  4. Zajęcia dla rodziców i wychowawców z zakresu higieny pracy umysłowej oraz metod skutecznego uczenia się.
  5. Zajęcia dla rodziców i nauczycieli z zakresu stosowania mnemotechnik oraz metod skutecznego uczenia się.
  6. Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i rodziców z zakresu wzmacniania kompetencji wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania dojrzałości i umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
  7. Zajęcia dla nauczycieli rozwijające kreatywność.
  8. Zajęcia dla nauczycieli rozwijające umiejętność pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisy na zajęcia w sekretariacie poradni.