Zawodowy strzał w 10! logo

Tydzień wyboru drogi kształcenia2 min czytania

W ramach akcji „Zawodowy strzał w 10!” Lubelskie Kuratorium Oświaty kolejny raz oferuje działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień wyboru drogi kształcenia”.

Od 6 do 10 marca 2023 r. uczniowie i ich rodzice mają możliwość telefonicznego kontaktowania się z doradcami zawodowymi, którzy w określonych godzinach dyżurują pod wskazanymi niżej numerami telefonów. Rodzice i uczniowie mają możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi np. o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach.

W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali też kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach, jak i poradniach dyżury pełnią osoby kompetentne, które mogą wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.

Sieć wsparcia funkcjonuje przez tydzień – od 6 do 10 marca 2023 r., w godzinach od 14.00 do 18.00. Numery telefonów, przy których dyżurują doradcy zawodowi:

  1. 500 303 388
  2. 509 731 851
  3. 668 356 436
  4. 881 238 455
  5. 605 635 605

Rodzice i uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024
                                           https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php.

W czasie trwania tej akcji z doradcą zawodowym pracującym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju rodzice i uczniowie mogą kontaktować się dzwoniąc pod numer tel.:797 433 796.

Zawodowy strzał w 10! – akcja z myślą o młodych /2023-03-21/

https://lublin.tvp.pl/68614162/zawodowy-strzal-w-10-akcja-z-mysla-o-mlodych