Doradztwo Zawodowe

W zakresie doradztwa zawodowego oferujemy:

  • indywidualne porady zawodowe na podstawie przeprowadzonych badań lub bez badań,
  • konsultacje dla rodziców i opiekunów uczniów niepełnosprawnych w decyzjach dotyczących wyboru placówek szkolno-wychowawczych na różnych szczeblach edukacji,
  • propagowanie wiedzy na temat oferty szkół ponadpodstawowych (szczególnie z powiatu biłgorajskiego) oraz kierunków kształcenia i zawodów,
  • zajęcia grupowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ukierunkowane na poznanie świata zawodów, rozpoznawanie własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych, zapewnienie wsparcia w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, planowanie kariery i wejścia na rynek pracy,
  • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców uczniów szkół podstawowych, wprowadzające w problematykę wyboru zawodu i szkoły oraz przygotowujące do efektywnego wspierania dziecka w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.