Dokumenty do pobrania

Poniżej publikujemy wzory dokumentów do pobrania (tj. wniosek, oświadczenie, skierowanie), które obecnie obowiązują w naszej poradni. Mogą Państwo taki dokument pobrać, wydrukować, wypełnić i przynieść do poradni, zamiast wypełniać na miejscu.

 

Wnioski


 • Wniosek rodzica – BADANIE SŁUCHU

/ 28 KB, DOC /

pobierz

 • Wniosek rodzica – SONDAŻ LOGOPEDYCZNY

/ 28 KB, DOC /

pobierz

 • Wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie:
  * orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  * orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;
  * orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  * orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych / zespołowych;
  * opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

/ 18 KB, DOC /

pobierz

 • Wniosek o wydanie opinii

/ 19 KB, DOC /

pobierz

 • Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy

/ 19 KB, DOCX /

pobierz


Zaświadczenia


 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia
  dla potrzeb zespołu orzekającego

/ 20 KB, DOCX /

pobierz


Skierowania


 • Skierowanie na badanie specjalistyczne
  do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  ucznia z trudnościami w pisaniu

/ 21 KB, DOCX /

pobierz


Opinie


 • Opinia o sytuacji ucznia/dziecka wydana dla potrzeb Zespołu Orzekającego

/ 15 KB, DOCX /

pobierz