Zajęcia rozwojowo – terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne1 min czytania

Drodzy Rodzice!

Proponujemy Wam udział w zajęciach Metodą Ruchu Rozwijającego, podczas których będziecie mogli razem z dziećmi spędzić czas w sposób kreatywny. Metoda, jaką prowadzone będą zajęcia została stworzona w oparciu o naturalne zabawy ruchowe dzieci z rodzicami, które popularnie nazywają się baraszkowaniem. Podczas zajęć dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować w niej najpierw z jednym partnerem w parach, potem w trójkątach, a wreszcie z całą grupą. Metoda ta wspiera i stymuluje rozwój dziecka.

Zajęcia polecane są m.in. dla:

 • dzieci wycofanych, nieśmiałych, mających trudności w kontaktach społecznych,
 • dzieci mających trudności w przestrzeganiu norm i zasad,
 • dzieci z trudnościami w orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
 • rodziców, którzy chcą pogłębić więź ze swoimi dziećmi oraz miło spędzić
  z nimi czas.

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej,
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego,
 • usprawnienie funkcji poznawczych,
 • wspieranie procesu integracji w grupie, partnerstwa w relacji,
 • stwarzanie okazji do poznania własnego ciała i świadomego posługiwania się nim,
 • kształtowanie świadomości ciała w przestrzeni w relacji z drugą osobą,
 • wzbudzanie pozytywnych emocji z kontaktu z drugą osobą,
 • pogłębienie więzi rodzica z dzieckiem, poznanie dziecka i jego potrzeb.

osoba prowadząca: mgr Monika Blicharz – psycholog

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu – (84) 686 10 66