Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń, sieć współpracy

Sieć Współpracy i Samokształcenia1 min czytania

Zapraszamy nauczycieli, szkolnych psychologów oraz pedagogów do udziału w

Sieci Współpracy i Samokształcenia


na temat: „Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń.”

    W dzisiejszym świecie, w erze informacji dostęp do ,,twardej wiedzy’’ jest banalnie prosty. Problem pojawia się dopiero, kiedy zastanawiamy się, jak tą wiedzę wykorzystać, jaki zrobić z niej pożytek. Pytanie to jest szczególnie ważne z punktu widzenia globalnych problemów współczesnego świata i ogromnych oczekiwań wobec przyszłych pokoleń, które problemy te będą rozwiązywać. Odpowiedzią na to wyzwanie jest kształcenie u młodych ludzi zdolności kreatywnego myślenia.

A zatem:

Jak budować  własną kreatywność, jak rozwijać kreatywność uczniów?

Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach Sieci Samokształcenia organizowanej przez naszą poradnię. Zajęcia maja charakter przede wszystkim warsztatowy,  a ich celem jest dostarczenie nauczycielom, szkolnym pedagogom i psychologom  niezbędnej wiedzy, metod i narzędzi przydatnych zarówno do rozwoju własnej kreatywności, jak i do rozwijania wśród uczniów jednej z  najbardziej kluczowej kompetencji współczesnego świata. Wspólna wymiana doświadczeń to dodatkowy, istotny cel proponowanych spotkań.

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych pod numerem tel. 686 – 10 – 66 lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Biłgoraju (ul. T. Kościuszki 41/43, sekretariat, II piętro).

Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu. Szczegóły zostaną ustalone po ustaleniu składu grupy.

Z racji warsztatowego charakteru spotkań, ilość miejsc jest ograniczona.

             

                                           Koordynator Sieci –  Monika Szczerba, psycholog.