Tag: siec współpracy

Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń

Sieć Współpracy i Samokształcenia

Zapraszamy nauczycieli, szkolnych psychologów oraz pedagogów do udziału w Sieci Współpracy i Samokształcenia na temat:
„Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń.”