zajęcia dla dzieci - metoda W. Sherborne

Grupowe zajęcia rozwojowo – terapeutyczne dla dzieci w wieku 5-6 lat, oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne1 min czytania

Metoda Ruchu Rozwijającego wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie
i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni,
 • rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej,
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego,
 • wspieranie procesu integracji w grupie, partnerstwa w relacji,
 • stwarzanie okazji do poznania własnego ciała i świadomego posługiwania się nim,
 • wzbudzanie pozytywnych emocji z kontaktu z drugą osobą.

Zajęcia polecane są m.in. dla:

 • dzieci wycofanych, nieśmiałych, mających trudności w kontaktach społecznych,
 • dzieci mających trudności w przestrzeganiu norm i zasad,
 • dzieci z trudnościami w orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,
 • rodziców, którzy chcą pogłębić więź ze swoimi dziećmi oraz miło spędzić
  z nimi czas.

Organizacja zajęć:

czas trwania: cykl 11 spotkań, raz w tygodniu

miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju

liczebność grupy: maksymalnie 6 osób

osoba prowadząca: mgr Monika Blicharz – psycholog

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu – (84) 686 10 66