dobry start w szkole

„Dobry start w szkole” zajęcia grupowe wspierające rozwój dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym1 min czytania

Drogi Rodzicu!

Zapraszamy na zajęcia przygotowujące Twoje dziecko do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Zajęcia prowadzone będą w małych grupkach, a ich celem jest:

  • wielozmysłowe poznawanie świata;
  • stymulowanie funkcji poznawczych, tj. myślenie abstrakcyjne, słowno-pojęciowe, arytmetyczne, przyczynowo-skutkowe;
  • usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych, tj. percepcja, pamięć, analiza i synteza;
  • ćwiczenie motoryki małej, dużej, grafomotoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • kształtowanie wytrwałości i systematyczności;
  • wzbogacanie wiedzy o świecie, doświadczeń życiowych, pobudzanie do działania;
  • kształtowanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka;
  • kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki;
  • kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
  • wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.

czas trwania: 60 minut 1 raz w tygodniu

miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju

osoba prowadząca: mgr Monika Blicharz – psycholog

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu – (84) 686 10 66