Zawodowy strzał w 101 min czytania

Lubelskie Kuratorium Oświaty, w ramach akcji „Zawodowy strzał w 10”, zaplanowało działania służące pomocy w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych, promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień zawodów – czas na strzał w 10!”.  W ramach tej akcji uczniowie i rodzice będą mieli możliwość telefonicznego skontaktowania się z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali po wskazanymi niżej numerami telefonów.

            Rodzice i uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej w rejonie szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Proponowana sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień od 22 do 26 marca 2021r., w godzinach:

  • od 10.00 do 15.00 – w poniedziałek, wtorek i środę (22-24.03.2021r.)
  • od 12.00 do 17.00 – w czwartek i piątek (25-26.03.2021r.).

Numery telefonów pod którymi będą dyżurowali doradcy zawodowi:

  • 1) 81 747 35 26, 2) 500 303 388, 3) 509 731 851,
  • 4) 81 534 10 10, 5) 81 585 31 06, 6) 82 5664110

            Rodzice i uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php.

            W tym tygodniu i w podanych powyżej godzinach rodzice i uczniowie będą mogli również skontaktować się z doradcami zawodowymi pracującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju. Prosimy dzwonić pod następujący numer telefonu:  84 686 10 66 lub 797 433 796