komunikat Poradnia - informacje

Oferta zajęć wsparcia psychologicznego dla osób odczuwających negatywne skutki pandemii SARS-COV-21 min czytania

Drodzy Nauczyciele!

Czas pandemii SARS-COV-2 i pracy zdalnej to czas trudny dla całej społeczności szkolnej tzn. dla uczniów, ich rodziców, ale również dla grupy zawodowej nauczycieli.

Wiele osób deklaruje, że odczuwa symptomy lęku, depresji, nadmiernego zmęczenia, zniechęcenia lub wypalenia zawodowego.

Większość nauczycieli rzadko uzyskuje wsparcie psychologiczne, chociaż wszyscy narażeni jesteście na duże psychiczne obciążenie m.in. związane z odpowiedzialnością za skuteczną pomoc dla swoich uczniów.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na wsparcie specjalistyczne proponujemy udział w organizowanych przez naszą poradnię grupach wsparcia (które mogą odbywać się w formie zdalnej).

 Organizujemy 2 rodzaje grup:

  1. Grupy wsparcia dla nauczycieli z jednej placówki oświatowej w ramach Rady Pedagogicznej.
  2. Grupy wsparcia dla nauczycieli danego przedmiotu z różnych placówek oświatowych.

Osobą prowadzącą jest psycholog – Edyta Ludwig

 Zainteresowane osoby prosimy o:
zgłoszenia telefoniczne pod nr (84) 6861066
lub zgłoszenie e-mail pod adresem: pppbil@poczta.fm

W zgłoszeniu prosimy podać:

  1. Imię i nazwisko
  2. Miejsce pracy
  3. Telefon kontaktowy
  4. Rodzaj grupy wsparcia, do której Państwo chcą się zapisać
  5. Preferowane godziny spotkań