Tydzień wyboru drogi kształcenia - grafika przedstawia cyfrę 10 z wbitą strzałą tj. w tarczę na cyfrę O- symbol idealnego zawodu dla Ciebie

Tydzień wyboru drogi kształcenia3 min czytania

Lubelskie Kuratorium Oświaty, w ramach akcji „Zawodowy strzał w 10”, oferuje przyszłym absolwentom szkół podstawowych i ich rodzicom działania służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia – „Tydzień wyboru drogi kształcenia”, który odbędzie się w dniach od 7 do 11 marca 2022r. W ramach tej akcji uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i ich rodzice mają możliwość telefonicznego skontaktowania się z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.

Rodzice i uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej w rejonie szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Proponowana sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 7 do 11 marca 2022r.,
w godzinach od 14.00 do 18.00. Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:

  1. 781 701 533
  2. 500 303 388
  3. 509 731 851
  4. 736 231 037
  5. 883 848 356
  6. 533 315 190
  7. 668 356 436

W ramach „Tygodnia wyboru drogi kształcenia”, w dniach i godzinach podanych wyżej będą dyżurować również doradcy zawodowi/osoby odpowiadające za rekrutację w szkołach kształcących w zawodach. Uczniowie i rodzice zainteresowani szkołą lub zawodem, będą mogli dzwonić wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych dostępnym na stronie Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Od 7 do 11 marca i w podanych powyżej godzinach rodzice i uczniowie będą mogli również skontaktować się z doradcami zawodowymi pracującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju dzwoniąc pod numery telefonów:  

                                                   797 433 796

                                                   84 686 10 66

Zachęcamy również uczniów klas VIII i ich rodziców do korzystania z formy wsparcia jaką jest  informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2022/2023 przygotowany przez Lubelskie Kuratorium Oświaty. Przy pomocy tego informatora, zamieszczonego na stronie lubelskiego kuratorium oświaty, wyszukać można szkoły /klasy /zawody w województwie
lubelskim, wraz z materiałami promującymi. Zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki dostępnej pod adresem:

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php