matematyka

Mój uczeń nie radzi sobie z matematyką2 min czytania

Drodzy Nauczyciele klas I-III !

Mamy dla Was propozycję współpracy w zakresie pomocy uczniom
z trudnościami w nauce matematyki.


Dyskalkulia czyli specyficzne trudności w uczeniu się matematyki jest rzadkim lecz poważnym zaburzeniem rozwojowym, które wpływa nie tylko na radzenie sobie dziecka z matematyką ale poważnie utrudnia codzienne funkcjonowanie i niejednokrotnie rzutuje na całe przyszłe życie.  
W ostatnich latach obserwujemy coraz większą ilość dzieci, kierowanych do nas na badania pod tym kątem. Niestety duża część uczniów trafia do na bardzo późno, bo dopiero w wieku 10 – 14 lat, bądź nawet dopiero w klasie maturalnej. Dzieci mają  już wówczas bardzo często wtórne zakłócenia w  sferze motywacyjnej i emocjonalnej, co powoduje  istotne utrudnienia zarówno w procesie diagnozy, jak i w codziennym funkjconowaniu.
Aby zdiagnozować przyczyny trudności w nauce matematyki (np. dyskalkulię) niezwykle istotne jest, aby dziecko trafiło na badanie specjalistvczne jak najwcześniej. Pozwoli to nie tylko na trafną diagnozę
w późniejszym wieku ale pomoże  odpowiednio wcześnie w dostosowaniu form pomocy dziecku, wymagań w szkole i na egzaminach, z czym wiążę się mniejsze ryzyko  wystąpienia u dziecka wtórnych problemów
w przyszłości. A więc bądźmy czujni już na etapie edukacji wczesnoszkolnej!

Na czy miałaby polegać współpraca?


To proste. Trudności w zakresie zdolności numeryczno-przestrzennych widoczne są już u stosunkowo małych dzieci (nawet w wieku przedszkolnym). Chcemy odwołać się do państwa wiedzy o dziecku, płynącej z codziennej niemalże obserwacji jego matematycznych postępów. Przekazujemy Państwu ankietę, która ułatwi wyselekcjonowanie dzieci na badania w naszej poradni. Jeżeli takie dziecko jest w Waszej klasie, wówczas prosimy o zachęcenie rodzica aby odpowiednio wcześnie udał się do naszej poradni na badanie specjalistyczne. Bardzo ważne jest aby badanie Neurotestem Prokalkulia odbyło się przed ukończeniem przez dziecko 9 roku życia. Ułatwi to znacznie diagnozę dyskalkulii na późniejszym etapie kształcenia.

Z góry  dziękuję z współpracę!

Monika Szczerba, psycholog

Pliki do pobrania