Tag: pomoc w organizacji zajęć

Powrót do szkoły po nauce zdalnej

POWRÓT DO SZKOŁY PO NAUCE ZDALNEJ

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej po długim okresie zajęć lekcyjnych poza społecznością szkolną Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju proponuje pomoc w organizacji zajęć reintegracyjnych dla zespołów klasowych na terenie szkół i placówek.