Dyrekcja

mgr Szczepan Łubiarz – Dyrektor Poradni
pedagog, doradca zawodowy
Zajmuje się doradztwem edukacyjno-zawodowym, prowadzi zajęcia grupowe z młodzieżą przygotowujące do wyboru kierunku dalszego kształcenia i świadomego planowania kariery zawodowej, prowadzi indywidualne badania predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, udziela informacji edukacyjnej i zawodowej. Zajmuje się diagnozą specyficznych zaburzeń w czytaniu i pisaniu, kwalifikowaniem uczniów niepełnosprawnych do odpowiednich form kształcenia specjalnego.

mgr Ludwig Edyta – nauczyciel zastępujący dyrektora w przypadku jego nieobecności
psycholog, terapeuta rodzinny
Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi, emocjonalnymi, sprawiającymi trudności wychowawcze, prowadzi psychologiczne interwencje kryzysowe w trudnych sytuacjach życiowych, terapie indywidualne, rodzinne i grupowe, realizuje zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz zajęcia z zespołami klasowymi na terenie szkół i placówek.