zaburzenia słuchowe u dzieci

Rozpoznawanie zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci3 min czytania

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest możliwość bezpłatnego zdiagnozowania  Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD za pomocą Platformy APD Medical, a następnie przeprowadzenia terapii metodą  Neuroflow – Aktywnego Treningu Słuchowego.

O Centralnych Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder – APD)  mówimy w sytuacji, gdy pomimo prawidłowej budowy oraz pracy uszu dochodzi do dysfunkcji w rozumieniu mowy i dziecko ma problemy ze sprawnym komunikowaniem się za pomocą słuchu oraz mowy. Jego funkcjonowanie w środowisku staje się nieprawidłowe, zwykle ma kłopot z koncentracją uwagi oraz rozumieniem słów i poleceń, szczególnie w hałasie. Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego są również jedną z przyczyn powodujących trudności w uczeniu się dzieci. Wynikają z nieprawidłowej pracy zmysłu słuchu na poziomie centralnego układu nerwowego.

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:

 • Lokalizacja źródła dźwięku
 • Różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy
 • Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych
 • Analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego
 • Umiejętność rozumienia mowy zniekształconej
 • Umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie)

Dziecko z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego, pomimo prawidłowego słuchu fizycznego:

 • ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas;
 • ma trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mowy;
 • ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych;
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi;
 • ma problemy z zapamiętywaniem wierszy oraz ciągów zautomatyzowanych;
 • dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę;
 • przy prawidłowej inteligencji, ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauką języków obcych);
 • nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu;
 • często “wyłącza się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego;
 • ma problemy z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu z rówieśnikami;
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub wielokrotnie na ostre zapalenia ucha, miało lub ma przerośnięty migdałek gardłowy.

Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) opiera się na behawioralnych testach psychoakustycznych, które pozwalają na ocenę sprawności przetwarzania słuchowego (badanie wyższych funkcji słuchowych). Aby dziecko mogło zostać zdiagnozowane pod kątem APD musi mieć aktualne wyniki badania słuchu.

Aktywna forma treningu

Po zdiagnozowaniu, w naszej placówce, Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego, istnieje możliwość objęcia dziecka terapią w postaci aktywnej formy treningu słuchowego Neuroflow® . Wymaga on  skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia. Trening prowadzony jest podobnie jak zajęcia na siłowni pod okiem instruktora. Po kolei ćwiczone są poszczególne funkcje słuchowe poprzez systematyczne powtarzanie zadań, wymagających koncentracji uwagi słuchowej, ze stopniowaną trudnością tych zadań. Terapia podzielona jest na dwa etapy, trwające od 12 do 14 tygodni. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Odbywa się w poradni oraz
w domu, pod nadzorem jednego z rodziców lub opiekunów. Prowadzona jest online.

Diagnozę i terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego w naszej Poradni prowadzi Pani Sylwia Dudek – neurologopeda, certyfikowany Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43 lub telefonicznie 84 6861066


fot. pixabay.com