konferencja „Współdziałanie służb publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Konferencja “Współdziałanie służb publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”2 min czytania

14 września 2021 r.  w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyła się konferencja pod tytułem 
„Współdziałanie służb publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” 

objęta honorowym patronatem
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Starostę Biłgorajskiego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, naszą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Komendę Powiatową Policji w Biłgoraju.

Celem konferencji “Współdziałanie służb publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” było zwiększenie skuteczności i efektywności działań pomocowych, realizowanych przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz przedstawienie praktycznej wiedzy na temat identyfikacji przemocy i możliwości udzielenia wsparcia osobom jej doświadczającym.

Wydarzenie zainaugurował starosta powiatu biłgorajskiego Pan Andrzej Szarlip.

Udział w konferencji wzięła poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Strzałka.

W programie konferencji znalazły się następujące wystąpienia:

Joanny Klimek, oficer prasowej KPP w Biłgoraju
„Natychmiastowa izolacja sprawców przemocy w rodzinie. Instrumenty przeciwdziałania przemocy
w rodzinie realizowane przez policję”

 

Aleksandry Popowicz, psychologa OIK w Biłgoraju

Małgorzaty Zygmunt, psychologa PCPR w Biłgoraju

Edyty Ludwig, psychologa PPP w Biłgoraju

„Sytuacje kryzysowe w rodzinie i rola placówek udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych”

 

Nasza psycholog skupiła się na temacie zapobiegania wtórnej traumie i wiktymizacji poprzez działania wspierające, prowadzone przez wszystkie podmioty pomocowe oraz na wsparciu psychologicznym osób poszkodowanych, w tym dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach losowych.

Gościem specjalnym była Pani Maria Dekert, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za całokształt pracy zawodowej, w tym za organizację pomocy psychologicznej w województwie podkarpackim, w szczególności interwencji kryzysowej i profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.

Tematy jej wystąpień:

– „Współpraca interdyscyplinarna w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie”
„Trauma wykorzystania seksualnego”