zdjęcia przedstawia trójkę dzieci oglądających coś na Tablecie

Zajęcia psychoprofilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum „INTERKL@SA”3 min czytania


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju 

oferuje program zajęć psychoprofilaktycznych

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

 „INTERKL@SA”

 

Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin ludzkiego życia. Jako narzędzie pracy i rozrywki stał się niezbędny w większości zakładów pracy, organizacji i w coraz większej liczbie gospodarstw domowych. Jednak z używaniem Internetu wiążą się potencjalne niebezpieczeństwa np.: nękanie w internecie, uzależnienie od internetu, niechciane i nieodpowiednie dla wieku treści, zagrażające w szczególny sposób najmłodszym jego użytkownikom gdyż nigdy nie wiadomo, ”kto jest po drugiej stronie”.

Sam w sobie internet nie jest ani zły, ani dobry – jest po prostu narzędziem, które można wykorzystać w pozytywny lub w szkodliwy dla siebie i innych sposób. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa uczniów program zajęć poświęconych temu jak bezpiecznie korzystać z internetu, kształtować wizerunek w sieci, zapobiegać uzależnieniu oraz cyberprzemocy poprzez uświadomienie konsekwencji zarówno dla ofiary jak i sprawcy. Dzieci powinny też wiedzieć jak się zachować w sytuacji doświadczania przemocy w sieci i gdzie szukać pomocy.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III

 

„Ja w sieci”

Celem zajęć jest:

 • uświadomienie dzieciom zagrożeń czyhających w świecie wirtualnym,
 • promocja bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z internetu.

Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne – 2 x 45 min.

„Co mogę powiedzieć o sobie innym?”

Celem zajęć jest:

 • nauka bezpiecznego przedstawiania się w sieci,
 • uświadomienie tego, że obcym nie udziela się wszystkich informacji na swój temat,
 • przedstawienie ewentualnych konsekwencji ujawnienia prywatnych informacji osobom obcym.

Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna –  45 min.

„Świat w sieci i poza nią”

Celem zajęć jest:

 • nauka rozróżniania zjawisk pochodzących ze świata fikcji i świata doświadczanego bezpośrednio,
 • uświadomienie dzieciom, że świat fikcji kreowany jest przez ludzi dzięki ich wyobraźni i kreatywności.

Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna –  45 min.


GIMNAZJUM

„Mój wizerunek w sieciowej społeczności”

Celem zajęć jest:

 • uświadomienie, że prywatność jest wartością,
 • przekazanie informacji, że podejmowane przez uczniów aktywności w internecie są obserwowane i oceniane przez innych,
 • nauka oceny zagrożeń związanych z przekazywaniem informacji na temat znajomych lub własnej osoby,
 • przekazanie wiedzy, że wizerunek w sieci zależy nie tylko od informacji zamieszczonych na portalach społecznościowych, ale również od innych aktywności, jakie podejmują w sieci,
 • uzmysłowienie szans i zagrożeń związanych z kreowaniem swojego wizerunku w sieci,
 • wskazanie na zagrożenia dla wizerunku związane z nierozważnym korzystaniem z internetu. przekazanie informacji o tym, jak świadomie i rozważnie prezentować się online.

Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne – 2 x 45 min.

„Za dużo mnie w sieci”

Celem zajęć jest:

 • przekazanie wiedzy, czym jest uzależnienie,
 • nauka rozpoznawania symptomów uzależnienia od internetu,
 • refleksja nad własnym sposobem korzystania z internetu,
 • przekazanie informacji do kogo i do jakich instytucji zwrócić się po pomoc.

Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne – 2 x 45 min.

„Cyberprzemoc też boli”

Celem zajęć jest przekazanie informacji na temat tego:

 • jakie są formy cyberprzemocy,
 • jakie mogą być odczucia oraz konsekwencje przemocy w sieci dla ofiar cyberprzemocy,
 • jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań,
 • jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy,
 • jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy,
 • jak się zachowywać, żeby zmniejszyć ryzyko zostania ofiarą cyberprzemocy.

Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne – 2 x 45 min.


RODZICE

Oferujemy spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek szkolnych pt.: „Moje dziecko w sieci”, których celem jest uwrażliwienie rodziców na problem nadmiernego korzystania przez dzieci z mediów elektronicznych i internetu. Omówienie specyfiki problemu, możliwych działań profilaktycznych
i sposobów reagowania na podejrzenie uzależnienia dziecka od sieci.

Zajęcia prowadzone są przez:

mgr Małgorzatę Główczyńską – psychologa, terapeutę rodzinnego

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr. 84 686 10 66 lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju,
ul. Kościuszki 41/43 (piętro II).

Informujemy, że istnieje możliwość zaplanowania zajęć w korzystnym dla szkół terminie zgodnie z oczekiwaniami (np. w ramach zajęć godziny wychowawczej itp.).


Zapraszamy


Zaprojektowane przez Freepik