Trening kreatywności

Postaw na rozwój osobisty – praktyczne ćwiczenia dla nauczycieli rozwijające myślenie kreatywne2 min czytania

Cel  warsztatów

Warsztaty  mają na celu wyposażenie nauczyciela praktyczne umiejętności, dzięki którym może on stworzyć uczniom warunki do rozwijania kreatywnego myślenia podczas realizowanych lekcji w myśl zasady, że kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń. Warsztaty wpisują się w model  systemowego przygotowania nauczycieli do pracy z uczniem pod kątem rozwoju jego kreatywności – jednej z kompetencji kluczowych niezbędnych w obecnych czasach.

 Korzyści ze szkolenia:

  • Pokonanie wewnętrznych barier blokujących kreatywność (np. nieśmiałości, przyzwyczajeń),
  • Zwiększenie umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów czy podejmowania wyzwań zawodowych, umiejętność spojrzenia na nie od innej strony i znalezienie do nich kreatywnych rozwiązań,
  • Poznanie technik twórczych, do zaadaptowania  na zajęciach z uczniami oraz w sytuacjach osobistych,
  • Zwiększenie wiary we własną kreatywność i indywidualną motywację do działania,
  • Praktyczne przećwiczenie nabytych umiejętności w celu rozwiązania typowych problemów występujących w  szkołach,
  • Poprawa komunikacji i pracy w grupie.

Forma zajęć

W trakcie warsztatów uczestnicy angażują się w wykonywanie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, podczas których wykorzystują myślenie kreatywne i niestandardowe metody rozwiązywania  problemów.  Warsztaty odbywają się w atmosferze eksperymentowania i dobrej zabawy. 

Uczestnicy

Zajęcia kierowane są do nauczycieli, którzy pragną być kreatywni na swoich lekcjach, a także w życiu osobistym.

Zapisy i informacje dodatkowe

Program warsztatów  jest zgodny z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/19

– priorytet drugi: Wdrożenie nowej podstawy programowej. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

Termin zajęć zostanie uzgodniony po zebraniu się grupy.

Warsztaty w wersji podstawowej trwają 2 godziny. W wersji rozszerzonej mają charakter treningu kreatywności – kilka dwugodzinnych spotkań grupowych. Szczegóły spotkań do uzgodnienia.

Zajęcia prowadzi Monika Szczerba – psycholog.