dyskalkulia

Moje dziecko nie radzi sobie z matematyką3 min czytania

Drodzy Nauczyciele, Rodzice !

Zwracamy się do Was z informacją dotyczącą nowych możliwości diagnozy przyczyn trudności w nauce matematyki. Poradnia posiada od niedawna nowy test do badania ryzyka dyskalkulii rozwojowej (specyficzne trudności w uczeniu się matematyki).

Neorotest Pro Kalkulia  przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-9 lat. Został stworzony w oparciu o wyniki badań nad neuronalnym podłożem umiejętności matematycznych i zależności numeryczno-przestrzennych. Zdolności te kształtują się u dziecka stosunkowo wcześnie ( „zalążki” niektórych funkcji rozwijają się już w niemowlęctwie, a więc znacznie  przed rozpoczęciem nauki szkolnej !). Dlatego też  nieprawidłowości w tym zakresie można i należy wykrywać już na początkowym etapie edukacji. Zapewni to odpowiednio wczesną i właściwie ukierunkowaną pomoc, ułatwi ostateczną diagnozę ewentualnej dyskalkulii rozwojowej, kiedy dziecko będzie już starsze.

Wczesna diagnoza pomoże zapobiec wtórnym problemom wynikającym z nagromadzenia trudności, nieadekwatnych, zawyżonych  wymagań a także braku zrozumienia przez rodzica czy nauczyciela dla podłoża problemów dziecka.

Rzetelna, odpowiednio wczesna diagnoza dyskalkulii rozwojowej jest konieczna nie tylko z uwagi na implikacje terapeutyczne, ale również dla późniejszych możliwości dostosowania warunków przebiegu egzaminów ( dla uczniów dotkniętych tą dysfunkcją MEN przygotowało  pomoc na egzaminie z matematyki).

Co powinno niepokoić:

Kiedy należy zwrócić się o pomoc do poradni? Co powinno nas zaniepokoić? Są pewne objawy późniejszych trudności matematycznych u dzieci. Aby je uchwycić, należy być bacznym obserwatorem ucznia/własnego dziecka. Szczególnie zwracamy się do nauczycieli nauczania zintegrowanego, którzy mają w tym względzie szczególne możliwości. Warto skonsultować się ze specjalistą, jeśli dziecko w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat) ma trudności w poniższych sytuacjach:

 • ma problemy z ustaleniem kto jest młodszy, kto starszy w rodzinie (np., że dziadek jest starszy od taty, wnuczek młodszy od babci itp.),
 • ma trudności z różnicowaniem strony lewa, prawa,
 • ma problemy z określaniem kierunków świata,
 • ma problemy z porównywaniem liczebności zbiorów (nie potrafi wskazać mniejszego i większego, czego jest więcej, czego mniej, który budynek jest wyższy, który niższy),
 • ma problemy z opanowaniem sekwencji (dni tygodnia, miesiące),
 • ma problemy z szacowaniem (określanie ilości czegoś  „w przybliżeniu”, np. znacznie myli się, jeśli zapytamy o proste określenie: ile szklanek wody zmieści się w tej butelce, ile kroków jest z kuchni do łazienki),
 • ma problemy z chronologią zdarzeń, dat,  (co było wcześniej, co potem, jaka data jest wcześniejsza, jaka późniejsza),
 • ma problemy z dostrzeganiem prostych zależności liczbowych (np. 5 to połowa 10; 7 jest więcej od 2),
 • ma problemy z wykonywaniem prostych obliczeń w pamięci,
 • stosuje niedojrzałe strategie liczenia (np. długo utrzymuje się liczenie na palcach),
 • myli się przy odczytywaniu cyfr, liczb,
 • ma szczególne problemy z przekraczaniem progu dziesiątkowego,
 • niewłaściwie odczytuje liczebniki,
 • ma problemy z posługiwaniem się zegarkiem tarczowym, z odczytywaniem termometru,
 • ma problem z odczytywaniem informacji z prostych wykresów,
 • nieprawidłowo odczytuje znaki matematyczne np. często myli +,-, <,>, =
 • ma problem z zapamiętywaniem liczb (daty, nr autobusu, nr telefonów, nr domu),
 • ma trudności z prawidłowym zapisem prostych, dyktowanych mu cyfr, liczb, prostych działań  matematycznych.

Uwaga: 

Problemy te występują przy prawidłowym rozwoju innych kompetencji dziecka (mówienie, rozumowanie, poziom rysunku, później czytanie, pisanie).

Zapraszamy do poradni wszystkie dzieci w wieku 6-9 lat, u których stwierdzacie państwo niepokojące symptomy trudności  matematycznych.

 

Monika Szczerba – psycholog