komunikat Poradnia - informacje

Informacja o pracy Poradni podczas stanu epidemii4 min czytania

Szanowni Państwo!

W związku ze  stanem epidemii na  obszarze  Rzeczpospolitej Polskiej i koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów informuję, że organizacja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju uległa zmianie. Odwołane zostały wszystkie zaplanowane wizyty diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne prowadzone w placówce. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników poradnia nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. Począwszy od dnia 25.03.2020r., do odwołania, praca odbywa się w trybie zdalnym.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki sekretariat będzie czynny od godz. 7.30  do godz. 15.30  i dostępny pod numerem telefonu (84) 686 10 66 lub mailowo pod adresem pppbil@poczta.fm. Wszelkie sprawy proszę zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia sposobu ich realizacji.

Pomimo ograniczeń w wizytach indywidualnych i w spotkaniach grupowych, oferowanych przez poradnię, będziemy realizowali nasze zadania w następującej formie:

  • Konsultacje on-line specjalistów poradni dla młodzieży, rodziców i nauczycieli przez skype-a: poradyonline@ppp.lbl.pl według grafiku dyżurów podawanych na bieżąco na stronie poradni raz na Facebooku.

  • Telefoniczne konsultacje i wsparcie psychologiczne oferowane przez psychologów poradni pod numerem: 797 433 796 w godz. 11.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
  • Praca zdalna specjalistów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udostępnianie drogą e-mailową materiałów do pracy w domu dla dzieci, uczniów i ich rodziców, korzystających z systematycznej terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju. Służbowe adresy pracowników pedagogicznych:

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Bielak Alicja – pedagog abielak@ppp.lbl.pl
Blicharz Monika – psycholog mblicharz@ppp.lbl.pl
Dudek Sylwia – neurologopeda sd@ppp.lbl.pl
Gircza Bożena Jolanta – pedagog bjgircza@ppp.lbl.pl
Główczyńska Małgorzata – psycholog, terapeuta rodzinny mglowczynska@ppp.lbl.pl
Jastrzębska Marzenna – neurologopeda mjastrzebska@ppp.lbl.pl
Kołodziej Alicja – pedagog akolodziej@ppp.lbl.pl
Ludwig-Wrońska Edyta – psycholog, terapeuta rodzinny eludwigwronska@ppp.lbl.pl
Łubiarz Szczepan – Dyrektor Poradni, pedagog, doradca zawodowy szlubiarz@ppp.lbl.pl
Mateja Barbara – pedagog bmateja@ppp.lbl.pl
Miazga Marta – pedagog mmiazga@ppp.lbl.pl
Oleszczak Izabela – surdologopeda ioleszczak@ppp.lbl.pl
Rudy Kornelia – psycholog krudy@ppp.lbl.pl
Swacha Alina – logopeda aswacha@ppp.lbl.pl
Szczerba Monika – psycholog mszczerba@ppp.lbl.pl
Szwed Magdalena – psycholog, doradca zawodowy mszwed@ppp.lbl.pl
Żółw Aneta – psycholog azolw@ppp.lbl.pl
  • Artykuły służące psychoedukacji rodziców i starszych uczniów systematycznie umieszczane na stronie internetowej poradni w zakładceWarto wiedzieć oraz na Facebooku.
  • Interwencja kryzysowa. Przyjmowanie indywidualnych klientów w trybie interwencji kryzysowej w sprawach nagłych lub uniemożliwiających kontakt zdalny odbywa się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do sekretariatu.
  • Działalność orzecznicza z wykorzystaniem wcześniej przeprowadzonych badań lub wyników diagnoz dostarczonych przez rodziców z innych placówek.

Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem poradni
(84) 686 10 66, prosimy o przekazywanie niezbędnej w pracy Zespołów Orzekających dokumentacji w wersji elektronicznej (skany dokumentów) na adres: pppbil@poczta.fm lub pocztą tradycyjną na adres poradni: ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj.

Standardowa procedura wydawania orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka dostępna jest na stronie poradni www.ppp.lbl.pl, a wszystkie niezbędne druki można pobrać z zakładki „dokumenty do pobrania”.

Pomieszczenia naszej placówki są zamknięte dla osób z zewnątrz. Natomiast w przedsionku budynku poradni znajduje się skrzynka pocztowa do której można osobiście składać dokumenty zakopertowane i zaadresowane do naszej placówki.

Pracownicy poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie celem pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku czy uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do opracowania i wydania orzeczenia lub opinii.

Szczepan Łubiarz
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Biłgoraju

Obraz Gerd AltmannPixabay