komunikat Poradnia - informacje

Informacja o pracy poradni od 18 maja2 min czytania

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku oraz z dnia 14 maja 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju stopniowo wznawia działalność stacjonarną.

  W sposób dostosowany do sytuacji epidemiologicznej realizujemy stacjonarnie zadania statutowe w zakresie działań diagnostycznych. W pierwszej kolejności przeprowadzamy diagnozy dzieci i młodzieży ubiegających się o orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i indywidualnego nauczania, a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i opinie w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.

Wznawiamy również wybrane zajęcia terapeutyczne, szczególnie realizowane w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, po wcześniejszych uzgodnieniach z terapeutą i rodzicami.

Natomiast pozostałe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, a także porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów realizujemy nadal z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.

Telefoniczne konsultacje i wsparcie psychologiczne oferowane jest przez naszych psychologów pod numerem: 797 433 796 w godz. 11.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Udostępniamy Adresy poczty elektronicznej pracowników pedagogicznych.

W celu uzyskania informacji, złożenia wniosków czy odbioru dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem poradni www.ppp.lbl.pl.

w godzinach: 7.30 – 18:00,

tel. (84) 686 10 66

e-mail: pppbil@poczta.fm.

W przedsionku budynku poradni znajduje się skrzynka pocztowa, do której można osobiście składać dokumenty zakopertowane i zaadresowane do naszej placówki. Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sekretariatem poradni (84) 686 10 66, możliwe jest również przekazywanie dokumentacji w wersji elektronicznej (skany dokumentów) na adres: pppbil@poczta.fm lub pocztą tradycyjną na adres poradni: ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj. Druki dokumentacji niezbędnej w procesie orzeczniczym i w opiniowaniu dostępne są na stronie poradni www.ppp.lbl.pl.

Przed zaplanowaną wizytą w poradni proszę rodziców i pełnoletnich uczniów o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami mającymi na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stacjonarnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju podczas stanu epidemii oraz o bezwzględne przestrzeganie ich podczas przebywania w placówce. Do poradni mogą wejść wyłącznie osoby umówione telefonicznie, bez żadnych objawów infekcji, po wypełnieniu należytych oświadczeń.

 

 

Szczepan Łubiarz

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Biłgoraju