Komunikat logo Poradnia

Informacja o pracy Poradni do 26 kwietnia1 min czytania

Szanowni Państwo!

W związku ze stanem epidemii na obszarze  Rzeczpospolitej Polskiej informuję, że w okresie do 26 kwietnia 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju odwołuje zaplanowane wizyty diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne prowadzone w placówce oraz  nie  prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.

W tych dniach sekretariat poradni będzie czynny od godz.7.30 do godz. 15.30 i dostępny
pod numerem telefonu (84) 686 10 66 lub mailowo pod adresem pppbil@poczta.fm

Jednocześnie informuję, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki
będziemy realizowali zadania poradni w następującej formie:

  • Konsultacje on-line dla młodzieży, rodziców i nauczycieli przez skype-a: poradyonline@ppp.lbl.pl według grafiku dyżurów podanych na stronie poradni oraz na Facebooku.
  • Telefoniczne konsultacje i wsparcie psychologiczne pod numerem: 797 433 796 w godz. 11.00 do 16.00.
  • Udostępnianie materiałów do pracy w domu dla dzieci, uczniów i ich rodziców, korzystających z systematycznej terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej i wczesnego wspomagania rozwoju, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Służbowe adresy pracowników są dostępne w zakładce Kontakt .
  • Psychoedukację rodziców poprzez artykuły systematycznie umieszczane na stronie internetowej poradni  w zakładce Warto wiedzieć oraz na Facebooku.
  • Organizowanie Zespołów Orzekających z wykorzystaniem wcześniej przeprowadzonych badań lub wyników diagnoz dostarczonych przez rodziców z innych placówek.
  • Przyjmowanie indywidualnych klientów w trybie interwencji kryzysowej w sprawach nagłych lub uniemożliwiających kontakt zdalny po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do sekretariatu.

Szczepan Łubiarz
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Biłgoraju