Tag: wybór kierunku kształcenia

wybór zawodu foto architekt inżynier

Ósmoklasisto – czy dobrze wybrałeś swój przyszły zawód?

Doradztwo edukacyjno-zawodowe: poznanie zawodów z wykorzystaniem zasobów Internetu)

Wybór kierunku kształcenia to jedna z pierwszych ważnych decyzji w życiu, która ma istotne znaczenie dla naszej przyszłości. Dlatego ważne jest, aby był oparty na potrzebnej wiedzy i dobrze przemyślany. Znawcy problematyki twierdzą, że najpierw warto wiedzieć chociaż w przybliżeniu, co chce się robić w przyszłości i mieć jakąś wizję przyszłej pracy. Dopiero później należy zastanowić się nad tym, które szkoły mogą umożliwić realizację tych planów.