Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Obejmujemy wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci z wykrytą niepełnosprawnością – wymagana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Prowadzimy wielospecjalistyczną terapię dla dzieci:

  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespołów genetycznych, wcześniactwa,
  • z autyzmem i zespołem Aspergera,
  • z dysfunkcją narządu słuchu,
  • z innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii.

W ramach zajęć prowadzimy:

  • indywidualne specjalistyczne zajęcia dla dziecka,
  • konsultacje specjalistyczne dla rodziców,
  • grupę wsparcia dla rodziców.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów. Posiadamy specjalistyczną bazę dydaktyczną, nowoczesne pomoce do terapii, gabinety dostosowane do pracy z małymi dziećmi.