Profilaktyka

W zakresie profilaktyki proponujemy:

Dla nauczycieli

  • realizację w przedszkolach i szkołach szkoleń, konsultacji i spotkań dla nauczycieli w zakresie wspomagania ich w procesie wychowawczym, dydaktycznym, stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży.

Dla uczniów

  • realizację zajęć dla uczniów wszystkich typów szkół z zakresu profilaktyki i zagrożeń cywilizacyjnych, cyberprzemocy, bezpiecznego korzystania z Internetu, racjonalnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu codziennym,
  • realizację zajęć warsztatowych dla uczniów wszystkich typów szkół rozwijających kompetencje interpersonalne m.in. z zakresu rozwijania poczucia własnej wartości, umiejętności konstruktywnego wyrażania emocji, radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, kształtowanie zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie,
  • realizację zajęć dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu higieny zdrowia psychicznego dotyczące, radzenia sobie z psychologicznymi skutkami sytuacji trudnych,
  • realizację zajęć dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu efektywnej nauki („Jak się uczyć skutecznie”, „Jak się przygotować do egzaminu”, „Jak lepiej zapamiętywać – wybrane mnemotechniki”, „Wzrokowiec czy słuchowiec – mój styl uczenia się”),
  • treningi i warsztaty dla uczniów wspierające rozwój myślenia kreatywnego, (Akademia Umysłu, warsztaty dla uczniów rozwijające myślenie kreatywne.

Dla rodziców

  • realizację w przedszkolach i szkołach szkoleń, konsultacji i spotkań dla rodziców w zakresie wspomagania ich w procesie wychowawczym, dydaktycznym, stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży.