Konsultacje dla uczniów i rodziców

L.p.

Imię i Nazwisko
pracownika

Stanowisko Dzień

Godzina

1

Szczepan Łubiarz

pedagog, dyrektor Poniedziałek

1200-1300

2

Edyta Ludwig

psycholog, terapeuta rodzinny

Piątek

1100-1200

3

Monika Blicharz

psycholog

Piątek

1100-1200

4

Magdalena Burdzań – Harasim

 pedagog

Piątek

1100-1200

5

Sylwia Dudek

 neurologopeda

Wtorek

1200-1300

6

Małgorzata Główczyńska

psycholog, terapeuta rodzinny

Piątek

1100-1200

7

Bożena Jolanta Gircza

pedagog

Piątek

1100-1200

8

Marzenna Jastrzębska

 neurologopeda

Piątek

1100-1200

9

Alicja Kołodziej

pedagog

Piątek

1100-1200

10

Monika Kukiełka

psycholog

Czwartek

1100-1200

11

Małgorzata Lipiec

logopeda 

Piątek

1100-1200

12

Barbara Mateja

pedagog

Czwartek

1700-1800

13

Marta Miazga

pedagog

Środa

1300-1400

14

Izabela Oleszczak

surdologopeda 

Wtorek

1300-1400

15

Kornelia Rudy

psycholog

Piątek

1100-1200

16

Monika Szczerba

psycholog

Piątek

1100-1200

17

Magdalena Szwed

psycholog

Piątek

1100-1200

18

Aneta Żółw

psycholog

19

Anna Bielak

pedagog