Logopedzi

mgr Dudek Sylwia – neurologopeda
Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy, z opóźnieniami w rozwoju mowy, sprzężonymi zaburzeniami (w tym u dzieci i młodzieży z obniżonymi możliwościami intelektualnymi, rozszczepami wargi i/lub podniebienia, autyzmem),  zaburzeniami mowy powstałymi w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.  Prowadzi sondaże logopedyczne w przedszkolach i szkołach oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

mgr Jastrzębska Marzenna – neurologopeda
Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z różnorodnymi opóźnieniami rozwojowymi, zaburzeniami w rozwoju mowy, schorzeniami i zespołami genetycznymi, prowadzi wczesną interwencję logopedyczną dla dzieci od 0 do 3 roku życia, przeprowadza sondaże logopedyczne wśród dzieci przedszkolnych oraz systematyczne zajęcia logopedyczne w przedszkolach ćwiczeniowych, sprawuje opiekę instruktażowo – konsultacyjną nad zespołami logopedycznymi funkcjonującymi w szkołach i przedszkolach w terenie.

mgr Oleszczak Izabela – surdologopeda
Zajmuje się diagnozą logopedyczną i terapią wad wymowy, terapią dzieci z wadą słuchu, prowadzi zajęcia stymulacyjne dla dzieci z wadą słuchu, sondaże logopedyczne wśród dzieci przedszkolnych, zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

mgr Małgorzata Lipiec – logopeda
opis pojawi się przy następnej aktualizacji strony.

 

Archiwum – Logopeda

mgr Swacha Alina – logopeda
Zajmuje się diagnozą logopedyczna, terapią wad wymowy oraz terapią dzieci z ryzyka dysleksji, u których wady wymowy współwystępują z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, udziela pomocy instruktażowo-metodycznej dla nauczycieli do pracy z dziećmi dyslektycznymi. Prowadzi terapię metodą EEG – Biofeedback, sondaże logopedyczne wśród dzieci przedszkolnych, opiekuje się zespołami logopedycznymi w terenie.