Logopedzi

mgr Dudek Sylwia – neurologopeda
Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci (począwszy od wieku niemowlęcego) z problemami w zakresie funkcji prymarnych, wadami wymowy, z opóźnieniami w rozwoju mowy, sprzężonymi zaburzeniami ( z obniżonymi możliwościami intelektualnymi, rozszczepami wargi i/lub podniebienia, autyzmem itp.),  a także zaburzeniami mowy powstałymi w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.  Przeprowadza diagnozę w kierunku zaburzeń Centralnego Przetwarzania Słuchowego za pomocą platformy diagnostyczno-terapeutycznej Neuroflow ATS. Prowadzi sondaże logopedyczne w przedszkolach i szkołach oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

mgr Jastrzębska Marzenna – neurologopeda
Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z różnorodnymi opóźnieniami rozwojowymi, zaburzeniami w rozwoju mowy, schorzeniami i zespołami genetycznymi, prowadzi wczesną interwencję logopedyczną dla dzieci od 0 do 3 roku życia, przeprowadza sondaże logopedyczne wśród dzieci przedszkolnych oraz systematyczne zajęcia logopedyczne w przedszkolach ćwiczeniowych, sprawuje opiekę instruktażowo – konsultacyjną nad zespołami logopedycznymi funkcjonującymi w szkołach i przedszkolach w terenie.

mgr Oleszczak Izabela – surdologopeda
Zajmuje się diagnozą logopedyczną i terapią wad wymowy, terapią dzieci z wadą słuchu. Prowadzi zajęcia stymulacyjne dla dzieci z wadą słuchu, sondaże logopedyczne wśród dzieci przedszkolnych, zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przeprowadza diagnozy w kierunku zaburzeń Centralnego Przetwarzania Słuchowego na platformie diagnostyczno-terapeutycznej Neuroflow ATS.

mgr Małgorzata Lipiec – logopeda
opis pojawi się przy następnej aktualizacji strony.