ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ePUAP)

Podmioty realizujące zadania publiczne obowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a więc widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju  dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem: epuap.gov.pl

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik może złożyć wniosek elektronicznie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju.

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

  1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
    http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
  2. Następnie klikamy: Załatw sprawę
  3. W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BIŁGORAJU (PPP_Bilgoraj)
  4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)

Adres naszej skrzynki na ePUAP: /PPP_Bilgoraj/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza zawiera jeden formularz elektroniczny. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju. Do formularza można dodawać na przykład załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów.

Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

 

grafika przedstawia informacje odnośnie Skrzynki ePUPAP - jak wysłać pismo do Poradni
grafika przedstawia informacje odnośnie Skrzynki ePUPAP - jak wysłać pismo do Poradni - wybór Adresata