Kategoria: Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6-9 lat

„Już wiem co zrobić!”.   Realizacja zajęć profilaktycznych może przyczynić się do wczesnego rozpoznawania przez dzieci trudnych i zagrażających sytuacji. Zajęcia te nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem lecz staja się okazją do...