ZESPOŁY ZADANIOWE

W naszej Poradni wyspecjalizowana kadra psychologów, pedagogów i logopedów pracuje w siedmiu zespołach merytorycznych:

  • zespół logopedyczny
  • zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i dojrzałości szkolnej
  • zespół pomocy uczniom z trudnościami edukacyjnymi
  • zespół terapii psychologicznej i psychoprofilaktyki
  • zespół doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • zespół wspomagania zdolności dzieci i młodzieży
  • zespół terapii EEG-Biofeedback

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej poradni