Zespoły zadaniowe

W naszej Poradni wyspecjalizowana kadra psychologów, pedagogów i logopedów pracuje w siedmiu zespołach merytorycznych:

 • Zespół logopedyczny
  • Sylwia Dudek – neurologopeda
  • Marzenna Jastrzębska – neurologopeda
  • Izabela Oleszczak – surdologopeda
  • Alina Swacha – logopeda
 • Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i dojrzałości szkolnej
  • Monika Blicharz – psycholog
  • Kornelia Rudy – psycholog
  • Aneta Żółw – psycholog, terapeuta SI
  • Alicja Bielak – pedagog
  • Bożena Jolanta Gircza – pedagog
  • Barbara Mateja – pedagog, terapeuta SI
  • Sylwia Dudek – neurologopeda
  • Marzenna Jastrzębska – neurologopeda
  • Izabela Oleszczak – surdologopedia
 • Zespół pomocy uczniom z trudnościami edukacyjnymi
  • Monika Blicharz – psycholog
  • Małgorzata Główczyńska – psycholog
  • Marta Dołomisiewicz-Misiura – psycholog
  • Kornelia Rudy – psycholog
  • Monika Szczerba – psycholog
  • Magdalena Szwed – psycholog
  • Edyta Ludwig-Wrońska – psycholog
  • Aneta Żółw – psycholog
  • Alicja Bielak – pedagog
  • Bożena Jolanta Gircza – pedagog
  • Alicja Kołodziej – pedagog
  • Szczepan Łubiarz – pedagog
  • Barbara Mateja – pedagog
  • Marta Miazga – pedagog
  • Sylwia Dudek – neurologopeda
  • Marzenna Jastrzębska – neurologopeda
  • Izabela Oleszczak – surdologopeda
  • Alina Swacha – logopeda
 • Zespół terapii psychologicznej i psychoprofilaktyki
  • Małgorzata Główczyńska – psycholog
  • Marta Dołomisiewicz–Misiura – psycholog
  • Monika Szczerba – psycholog
  • Edyta Ludwig-Wrońska – psycholog,
  • Marta Miazga – pedagog
 • Zespół doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • Szczepan Łubiarz – pedagog, doradca zawodowy
  • Magdalena Szwed – psycholog, doradca zawodowy
 • Zespół wspomagania zdolności dzieci i młodzieży
  • Monika Szczerba – psycholog
  • Alicja Kołodziej – pedagog
 • Zespół terapii EEG-Biofeedback
  • Magdalena Szwed – psycholog
  • Barbara Mateja – pedagog
  • Alina Swacha – logopeda