Tag: uczeń zdolny

Oferta Poradni – Praca z uczniem zdolnym

Diagnoza psychopedagogiczna możliwości rozwojowych uczniów   Ocena ogólnego rozwoju intelektualnego oraz posiadanych zdolności i umiejętności Ustalenie optymalnych form pomocy uczniom uzdolnionym Kwalifikowanie uczniów do indywidualnego toku lub programu nauki Porady dla rodziców Konsultacje dla...