Tag: dzieci 6-9 lat

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6-9 lat

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6-9 lat

„Już wiem co zrobić!”.   Realizacja zajęć profilaktycznych może przyczynić się do wczesnego rozpoznawania przez dzieci trudnych i zagrażających sytuacji. Zajęcia te nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem lecz staja się okazją do...

Zajęcia edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat

Zajęcia edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat

„Już wiem co zrobić!”.   Spotkania edukacyjne dla rodziców mają na celu uwrażliwienie ich na zasadność rozmawiania z dziećmi na tematy bezpieczeństwa oraz zwiększenia umiejętności wczesnego rozpoznawania zagrożenia bezpieczeństwa dzieci przez samych rodziców. Udział...