Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i dojrzałość szkolna

Indywidualne porady i konsultacje (z psychologiem, pedagogiem, logopedą) dotyczące ćwiczeń stymulujących rozwój dziecka w środowisku domowym

Warsztaty:

  • „Zajęcia warsztatowe dla rodziców wspierające proces wychowawczy małych  dzieci”

Prelekcje:

  •  „Wpływ zabawy na rozwój dziecka”
  •  „Zabawy w wieku przedszkolnym rozwijające zdolności matematyczne”
  • „Jak przygotować dziecko w wieku przedszkolnym do nauki pisania i czytania – rola rodzica”
  • „Dojrzałość szkolna”
  • „Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w klasie I?”
  • „Całościowe zaburzenia rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym”
  • “Zaburzenia procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka”.