Psychoprofilaktyka i terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

 • dla rodzin, w których dzieci przejawiają zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania
 • dla rodzin, które chcą nauczyć się lepszego radzenia sobie z trudnościami
 • dla rodzin potrzebujących wsparcia
 • dla rodzin, które przeżywają kryzys

Opieka nad dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową

 • Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej
 • Porady i konsultacje oraz psychoedukacja dla nauczycieli i rodziców dzieci z problemem nadpobudliwości
 • Prowadzenie terapii indywidualnej oraz spotkań terapeutycznych z rodziną

Szkoła dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych

Jeśli trud rodzicielstwa staje się nie do zniesienia, zastanawiasz się, jak ustanawiać granice
w wychowaniu. Chcesz zrozumieć uczucia dzieci i pomóc im w radzeniu sobie z innymi. Chcesz zachęcić dzieci do współpracy z Wami – rodzicami. Zastanawiasz się, jak rozwiązywać problemy i konflikty w rodzinie. Chcesz nauczyć się, jak zachęcać dziecko do samodzielności.

prowadzący:  Marta Dołomisiewicz- Misiura-psycholog, Marta Miazga -pedagog
czas trwania: 20 godz. zegarowych (10 spotkań – 1 spotkanie raz w tygodniu)

Zajęcia odbywają się na terenie poradni

„ADHD – z czym to się je”-  psychoedukacja  dla rodziców dzieci z ADHD

Celem spotkań jest zapoznanie rodziców dzieci, u których zdiagnozowano zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD), z charakterystyką schorzenia, specyfiką postępowania wychowawczego z dzieckiem z ADHD w domu i w szkole:  czynnikami warunkującymi optymalne funkcjonowanie, czynnikami utrudniającymi oraz z dostępnymi formami pomocy specjalistycznej.

prowadzący:  Edyta Ludwig-Wrońska-psycholog
czas trwania: 3 spotkania na terenie poradni – 1 raz w tygodniu

Nowe zagrożenie – dopalacze” – spotkanie psychoedukacyjne  z rodzicami w szkole w ramach profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych

Prowadząca:  Marta Miazga-pedagog
Prelekcje
 • „Jak budować dobre relacje pomiędzy rodzicem a dzieckiem”
 • „Wpływ oddziaływań wychowawczych i życia rodzinnego na zachowanie dzieci
  i młodzieży ”
 • „Pięć języków miłości – sposób na budowanie dobrych relacji z dzieckiem”
 • „Najczęściej popełniane błędy wychowawcze”
 • „Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka -budowanie relacji z dzieckiem w okresie wczesnoszkolnym”
 • „Stawianie granic w wychowaniu dzieci”
 • „Jak budować autorytet rodzica w oczach własnego dziecka? ”
 • „Adaptacja ucznia w nowej szkole”
 • „Niesystematyczna realizacja obowiązku szkolnego jako zagrożenie dla harmonijnego rozwoju i kariery szkolnej ucznia”
 • “Jak motywować dziecko do nauki”
 • „Nadpobudliwość psychoruchowa – zespół ADHD – rozpoznawanie i formy pomocy”
 • „Zaburzenia uwagi dzieci i młodzieży – przyczyny, pomoc”
 • „Przyczyny powstawania zachowań agresywnych, formy i przejawy agresji u dzieci i młodzieży, sposoby radzenia sobie z agresją”
 • „Jak żyć i przeżyć z nastolatkiem”
 • „Zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży”
 • „Dziecko w świecie mediów – zagrożenia, sposoby reagowania na problem”
 • „Moje dziecko w sieci”
 • „Czym jest cyberprzemoc – jak na nią reagować ? ”
 • „Jak zapobiegać uzależnieniu od internetu u dzieci i młodzieży”
 • „Uzależnienia – przyczyny, rozpoznawanie i pomoc”
 • „Co warto wiedzieć i robić, aby chronić dziecko przed uzależnieniami”
 • „Wszystko, co rodzice powinni wiedzieć o narkomanii”
 • Inne, w zależności od zgłaszanych potrzeb