Praca z uczniem zdolnym

Porady i konsultacje, 

Prelekcje

  • „ Jak rozwijać zdolności dziecka”
  • „Stymulowanie myślenia twórczego u dzieci”
  • „Postawy rodzicielskie w aspekcie kształtowania osobowości i zdolności dziecka”
  • „Jak rozpoznać czy moje dziecko jest zdolne”
  • „ Jak sprawić by zdolne dziecko osiągnęło sukces”