Logopedia

Porady, konsultacje oraz instruktaże dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy ukierunkowujące pracę z dzieckiem w domu.

Prelekcje

  • „Wczesna interwencja logopedyczna szansą dla Twojego dziecka.”
  • „Rola rodziców w stymulowaniu rozwoju mowy małego dziecka.”
  • „Wady wymowy wieku przedszkolnego.”
  • „Wady wymowy a trudności w czytaniu i pisaniu.”
  • „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego, jako jedna z przyczyn trudności w uczeniu się.”
  • „Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dziecka.”